Una empresa pot ja comptar amb personal capaç de crear material promocional, presentacions o contingut del lloc web de qualitat en anglès. En aquests casos, la contractació d’un escriptor professional no serà una prioritat. L’opció més adient seria analitzar i revisar el material ja existent per millorar-lo i actualitzar-lo.

Edició

Edició estructural, d’estil i gramatical del material per millorar la seva comprensió, impacte, claredat i eficàcia.

Correcció

Correcció del material ja existent per determinar errors d’ortografia i gramaticals.

Contactar amb mi per a una consulta gratuïta.